De brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo werden voor publicatie samengesteld door de weduwe van Theo van Gogh, Jo van Gogh-Bonger. De Duitse uitgave van de brieven verscheen onder de titel “Vincent van Gogh – Briefe an seinen Bruder” in 1928 bij Paul Cassirer in Berlijn in een vertaling van Leo Klein Diepold. Jo en Paul en Leo hadden allemaal footprints in Noordwijk, zij het niet allemaal op hetzelfde moment.