Leo Klein-Diepold werd op 27 augustus 1865 in Dortmund geboren en ging in 1944 in Berlijn weer dood en het valt niet mee om zijn leven met veel precisie te reconstrueren op basis van wat er over hem op internet te vinden is.  Dat ‘Leo’ klinkt wel lekker Hollands en populistisch, maar zijn doopnamen waren wat plechtstatiger en vooral ook Duitser: Friedrich Rudolf Leopold. Zijn vader was de kunstschilder Friedrich Emiel Klein en zijn moeder  Ada von Diepold. De naam “Leo Klein-Diepold” was dus enigszins geconstrueerd. 
 
Leo KD studeerde aan de Düsseldorfer Akademie en later ook in Antwerpen en Parijs. Hij kwam graag op Hiddensee, het prachtige eiland bij Rügen in de Oostzee. Daar kwam ook H. Marsman vaak. Op Hiddensee was KD een welgeziene gast bij de “Hiddensoer Künstlerinnenbund”, waar ook Käthe Kollwitz deel van uitmaakte.  Van 1907 tot 1921 woonde KD in Noordwijk. Hoe hij daar terechtgekomen was is onduidelijk, maar waarschijnlijk toch via Max Liebemann die hij goed kende.
 
Uit de annalen komt Leo tevoorschijn als iemand die tenminste twee keer getrouwd is geweest: op 30 september 1897 trouwde hij in Utrecht met Emilie Anna Marie Voet uit Arnhem. Maar in 1906 moet dat huwelijk alweer ten einde gelopen zijn, want op 6 november van dat jaar trouwde hij in Noordwijk met niemand minder dan Hermina Elisabeth Tappenbeck, dochter van de oprichter van Huis ter Duin, Heinrich Tappenbeck. Op 4 september 1918 – nog net geen 12 jaar later – scheidden beide echtelieden van elkaar, maar niet dan nadat ze  op 7 april 1908 in Noordwijk een zoon kregen,  Hans Joachim Frederick Hellmut Klein (bij de burgerlijke stand heette Klein-Diepold nog gewoon ‘Klein’).  Veel meer is er niet. 
 
Het Museum Oud-Noordwijk is in het bezit van enkele werken van Klein-Diepold. Er is een schilderij waarop de ‘skyline’ van Noordwijk is weergegeven, maar ik vind er nergens een afdruk van. Er is ook bijgaand schilderij – olie op hout – van nettenboetsters  (“Netzknüpferinnen”), dat waarschijnlijk in Noordwijk is gemaakt. En er zijn de brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, bezorgd door Jo van Gogh-Bonger, die door Leo vertaald werden in het Duits en bij Paul Cassirer in Berlijn werden uitgegeven.  En zo komt alles allemaal weer samen: H. Marsman, Jo van Gogh, Paul Cassirer en Leo Klein-Diepold woonden alle drie gedurende korte of langere tijd in Noordwijk aan Zee. Enkele werken van Vincent van Gogh hingen iets verderop in een villa aan het eind van de duinen.