Ik krijg van Jaap deze drie schitterende foto’s van Jan van Kan. Het was de dag – 9 juli 1937 – dat hij gehuldigd werd vanwege het feit dat hij precies 50 jaar eerder voor het eerst uitvoer met de redboot. Het ‘gouden jubileum van den menschenredder’, zoals dat toen omschreven werd. De huldiging vond plaats in Seinpost en bij zijn aankomst aldaar stond burgemeester Van de Mortel hem al op te wachten. Jan van Kan was toen 67 jaar. Een half jaar later zou hij overlijden. Zijn begrafenis op 31 december 1937 vond plaats onder grootse belangstelling van geheel Noordwijk. Na de plechtige Requiemmis in de RK Sint Jeroenskerk werd hij door de bemanning van de redboot op het kerkhof aan de Gooweg ten grave gedragen.

Bij het botenhuis van de NRB hang een plakette te zijner nagedachtenis: