De kaart ging begin september 1918 van Noordwijk naar Oostenrijk. Van ene ‘Oberstleutnant De Pauw’ (?), die woonachtig was aan de Voorstraat 75 naar ene Karl Hahmel in Arusdorf bij Haida (Bohemen). Alleen ‘Haida’ kan ik globaal terugvinden (de plaatsnamen zijn veranderd want het gebied is na 1918 overgegaan in Tsjechoslowakije): het ligt ten oosten van Praag, maar behoorde toen in ieder geval nog tot het Groot Habsburger Rijk (Kaiserreich und Königreich, oftewel KundK oftewel de door Robert Musil gehanteerde aanduiding ‘Kakanië).

Hoe dan ook: we zitten in september 1918 nog in WO I ofschoon de wapenstilstand niet ver meer is. Maar de kaart ging nog wel via de censuur. De Oberstleutnant De Pauw was in het kader van de mobilisatie ingekwartierd in Noordwijk. Hij zat zich daar waarschijnlijk stierlijk te vervelen, want uit de tekst op de kaart blijkt dat De Pauw zich onledig hield met zijn postzegelverzameling en met postzegelhandel.  Tsja.