Ron komt op JBEEN met deze ongerepte foto van de hoek Vinkenlaan/Beeklaan. ‘Ongerept’, want het kruispunt ziet er spic en span uit en van de bouw van de bloemenbuurt met aanpalende flats is nog geen sprake. Dick heeft twee andere – ‘gerepte’ – foto’s: een auto, komend van Zee heeft een rare slinger gemaakt en is bijna in de voortuin van één der huizen beland. En op de achtergrond is de bloemenbuurt volop in aanbouw. En zien we ook nog de ‘skilpenbarg’ van schelpenmaalderij De Groot, rechts van de Beeklaan. Er stonden toen nota bene al waarschuwende knipperlichten rond dit kruispunt (van stoplichten had men in Noordwijk lange tijd niet gehoord).