Waar deze trams in godesnaam mee bezig waren: ik weet het niet. Maar ze moesten – linksom of rechtsom – allebei naar Noordwijk.