We schrijven 21 juni 1918 en de kaart ging vanuit bezet Antwerpen naar ene familie Fockenteijn in de Marcellusstraat 4 te Noordwijk. Fockenteijn is een naam die vooral in Antwerpen voorkomt en het valt aan te nemen dat het hier een familie betreft uit Antwerpen die op de vlucht naar Nederland, i.c. Noordwijk was geraakt, weg van het oorlogsgeweld dat nog enkele maanden zou duren. Er waren meer Belgische vluchtelingen in die tijd in Noordwijk, men stond er open voor en er was plaats. Hoezeer Antwerpen ‘bezet’ was moge blijken uit het feit dat de tekst geschreven was op een Duitse ‘Postkarte’ met een Duitse postzegel, maar overstempeld met een Belgische frankering.

Enfin, men doet vanuit Antwerpen navraag naar de situatie in Noordwijk. En ondertussen krijgen we ook een inkijkje in de situatie te Antwerpen: “De legumen (groenten) zijn hier zeer duur, hetgeen een slecht vooruitzicht is voor den opleg tegen den winter.” Bij dit alles wordt er ook nog getrouwd in België: “een leerling-apotheker is gefianceerd met mejuffrouw Parein van den koekskesfabriek.” Verder heeft Hortense laten weten dat Leon krijgsgevangene is gemaakt en in Kortrijk verblijft, dat Pauline nu op een villa tegen Gent woont en dat haar magazijn gesloten is wegens gebrek aan koopwaar.

Dit alles schreef Marie Boone van de Zuiderlei 169 te Antwerpen. Ze zou ook graag in Noordwijk aan de zee geweest zijn.