Voordat het Noordwijkse parochiebestuur van de Sint Jeroen in 1931 obligaties kon uitgeven, moest er blijkbaar eerst toestemming verkregen worden van zowel de Paus als de Bisschop van Haarlem (waar ‘Noordwijk’ toen nog onder viel). Waar het geld voor nodig was, is onduidelijk. De nieuwbouw van de kerk was al in 1926 afgerond. Misschien ging het om uitbreiding van één der katholieke scholen?