Josias vande Kapelle (1632 – 1696)

Leeraar in de Gemeinte Jesu Chr. eerst te Noordwyk vii.

Daar na inden Briel iii nu te Leyden ’t sederd xxv Iaren.

Josias van de Kapelle kreeg tal van portretten die overal en nergens worden bewaard. Gek genoeg alleen de portretten, nauwelijks een nadere toelichting op zijn leven en werken. We weten dat die ooit geleefd heeft (van 1632 tot 1696), dattie protestant was en als zodanig predikend optrad in Noordwijk, Brielle en Leiden. Maar verders? Eene L. van Beke wijdde enige tekst aan hem die ook bij bovenstaand portret is opgenomen:

De Man dien Noordwyk eerst, daer na den Briel beriep,

En arbeit nu Godts volk ten Hemel in te Leijden,

Staat hier gelijk hem Godt het sigtbaar wezen schiep.

Dit’s hij die ons Godtsloff Zielroerend kan verbreiden.

Een Man wiens prediktaal verwonderingen werkt.

En neemt ons in ’t gelooff gevangen eermen ’t merkt

(L. van Beke)