In het overwegend katholieke Noordwijk Binnen werd vroeger volgens mij weinig geloof gehecht aan het bestaan van de Kerstman. Die werd doorgaans gezien als een a-religieuze afgeleide van  Sint Nicolaas, de Goedheiligman aan wie een doorsnee-katholiek liever geacht werd zijn of haar vertrouwen te schenken. Maar je moest wat, als je lid was van de Winkeliersvereniging-Kerkstraat of de KIN (‘Koop in Noordwijk Binnen!’). Bovenstaande foto is derhalve een wat curieuze, omdat de Kerstman hier vereeuwigd is met tenminste twee roomsche middenstanders, te weten Piet van Dam en Joop Caspers (van ‘de pettenwinkel’, ofschoon hij een hoedje op heeft). Beide neringdoenden compromitteerden zich hier dus met een heidens figuur louter en alleen ten behoeve van een beetje extra omzet. De Kerstman zelve hield zijn (eveneens roomsch-katholieke?) identiteit angstvallig verborgen achter een overdadige wattenknevel en -baard. Goedgemutst ook dat nog en met kerstbomen omringd, die je vroeger evenmin in een roomsch-katholieke omgeving kon aantreffen. Kortom, de RK middenstand van Noordwijk Binnen kon hier op een stevige zondeval worden betrapt.