Schilderij van Leo Klein Diepold. In april a.s. opent in Museum Noordwijk een grootse overzichtstentoonstelling van zijn (Noordwijkse) werken. Of dit werk erbij hangt, weet ik niet. Bij mijn weten kwam het 7 jaar geleden voor het laatst op een veiling.

De Duitse titel is “Holländische Stadt mit Dom und Stadtkirche”, maar wij weten wel beter: het is een beeld van Noordwijk Binnen met links de Grote Hervormde Kerk en rechts de nog niet voltooide Roomsche Kerk.

NOTA BENE Ik leer inmiddels dat dit schilderij ook op de tentoonstelling te zien zal zijn naast 68 (achtenzestig!!) andere werken van Leo Klein-Diepold. Die tentoonstelling ‘loopt’ van 16 april t/m 11 september in Museum Noordwijk. Gaat dat zien!