De kunstschilder Leo Klein von Diepold trouwde op 6 november 1906 met Hermine (roepnaam ‘Ilse’) Tappenbeck, dochter van Heinrich – Huis ter Duin – Tappenbeck. De boeken van de Burgerlijke Stand van Noordwijk vermelden Leo Klein von Diepold wel met een aanvullende serie voornamen, maar kortte zijn achternaam af tot ‘Klein’ en dat deed hij zelf bij de ondertekening trouwens ook. En marge van deze vermelding wordt ook gewag gemaakt van de scheiding van beide echtelieden op 5 oktober 1919.