Het Centraal Genootschap voor Kinderen Herstellings- en Vacantie Kolonies: we hebben het er al eerder over gehad. Ook over dat koloniehuis aan de Oude Zeeweg, hierboven op de foto. Bijzonder aan déze oto is dat die blijkbaar genomen is kort na de overname van het pand door het Genootschap: want van enige aanduiding van ‘koloniehuis’ op de gevel is nog geen sprake (zoals later wel het geval zou zijn). Nu prijkt er op de gevel nog “Lawn Tennis- Zicht”. Er staat meer naar rechts ook nog iets anders op de gevel, maar dat kan ik niet lezen.