Waar de Noordwijkse politie haar peerden vandaan haalde, weet ik niet. Hadden ze een stal achter het politiebureau aan de Nieuwe Zeeweg? Werd zo’n peerd geleased bij Manage Meeuwenoord? Hoe dan ook: je kon het regelmatig waarnemen: een politieman te peerd, patrouillerend langs het Noordwijks strand. Af en toe een hoopje achterlatend. Ook dat.