Noordwijk aan Zee 11 October 1898 / Hoog Geachte Doctor, Ontvang op den dag van morgen ook mijne hartelijkste gelukwenschen. De Heer zegene en sterke U en geve (dat) dit jaar in alle opzichten regt goed voor U zal zijn. Wat zou ik U gaarne persoonlijk geluk willen wenschen gelijk mijne andere zusters, maar dit gaat nu niet. Wilt U al de erven (?)  hartelijk van mij groeten. Na vele hartelijke groeten hoogachtend Uwe U liefhebbende Wilhelmina v.d. Bosch.

De kaart was gericht aan Dr. Vinkenhuizen, gezien het adres (Hoge Nieuwstraat in Den Haag) geen onbelangrijk man, want het ging om een sjieke buurt, pal achter het Lange Voorhout. Hij was ook niet onbelangrijk, want hofarts van professie. In die hoedanigheid was hij Koningin Emma behulpzaam bij de geboorte van haar dochter Wilhelmina in 1880 en bij de dood van Koning Willem III in 1890.

Wie Wilhelmina van den Bosch was? Ik weet niet meer over haar te achterhalen dan dat zij getrouwd was met dr. Gualtherus Jacob Dozij, die in Noordwijkse dreven bekend werd als docent aan en later directeur van het Instituut Schreuders aan de Voorstraat in Noordwijk Binnen. Ik kan ook nog nagaan dat Wilhelmina in 1906 overleed, Gualtherus 16 jaar later. Over deze Gualtherus heb ik wel vaker geschreven. Klik hier.

De relatie tussen Wilhelmina van den Bosch en Dr. Vinkenhuizen? Mij een raadsel.