De foto kom ik tegen op marktplaats en wordt getypeerd als een ‘CDV.’ Hij is van de hand van ‘onze’ Braakman, maar blijkbaar – wist ik niet – had Braakman ook een handeltje in Katwijk. En of de vrouw op de foto nu een Noortukse of een Kattukse was, weet ik ook niet. Enfin.

De hamvraag is hier: wat is een ‘CDV’? De letters staan voor “Carte de Visite”, een soortement van visitekaartje, maar dan in de vorm van een foto. De Wikipedia weet meer:

De carte de visite is een type foto van klein formaat, dat vooral in de 19e eeuw werd gebruikt. De Fransman André Disdéri verkreeg in 1854 het patent voor de carte de visite. Cartes de visite waren een soort kartonnen visitekaartjes, waarop een albuminen foto, meestal een portret, werd afgedrukt. Ze hebben een grootte van ca. 6 x 8,5 centimeter. Ze waren vooral bestemd voor privégebruik, al werden er ook cartes de visite verkocht van het koninklijk huis en is van de Amerikaanse Sojourner Truth bekend dat zij de kaartjes verkocht om geld in te zamelen. Een bekend Nederlands carte de visite-fotograaf was Israël Kiek, aan wie het begrip Kiekje te danken is. Tegen de Eerste Wereldoorlog liep de vraag naar cartes de visite terug, onder andere door de toenemende concurrentie en de opkomst van andere vormen van fotografie.