Enkele jaren geleden mocht ik een lezing houden over het wedervaren van Thomas Mann in Noordwijk kort vóór en kort ná de oorlog. De lezing werd later uitgegeven door antiquariaat Moby Dick als een soortement van gratis nieuwjaarsgeschenk. Dat boekje duikt nu op op een verkoopsite: “who pays the ferryman?” is de vraag. Maar voor degene die het verhaal nog eens gratis en voor niets terug wil lezen, kan terecht bij een eerder blog. Klik hier.