Met de Grote of Laurentiuskerk in Rijnsburg (zie boven) is wat aan de hand. Het ding is gebouwd in het jaar 1577 en stond aanvankelijk achter een romaanse toren uit de 12e eeuw. Deze toren was het restant van de abdij van Rijnsburg die in de hens was gegaan, c.q. door protestanten in de hens was gestóken. Nadien is de kerk vele malen verbouwd, maar in de kern staat-ie er nog steeds. Allemaal niet erg merkwaardig, zij het wel vanwege het volgende: de kerk werd gebouwd met materialen uit een voormalige kerk uit de Dorpsstraat (nu Hoofdstraat) in Noordwijk!

Want wat was het geval? De Graven van Holland hadden de stoffelijke resten van de abdij, inclusief de ruïne van de kloosterkerk al verpatst voor andere bouwdoeleinden, waarna de Rijnsburgers kloegen over het feit dat ze nu met hun erediensten helemaal nergens meer terecht konden. Ze wilden dus een nieuwe kerk bouwen en vroegen meteen verlof om de leegstaande (en ook al verruïneerde Begijnenkerk te Noordwijk af te breken, teneinde materiaal te hebben voor de bouw van hunnie kerk. Dit verzoek werd in 1578 toegestaan, waarop met den bouw van een nieuwe Hervormde Kerk op de plaats van de oude onmiddellijk een aanvang schijnt te zijn gemaakt.

Zo komt het dus dat ik nooit met droge ogen aan Rijnsburg voorbij kan gaan in het besef dat de kerk daar eigenlijk is opgetrokken uit puur Noordwijks erfgoed. Maar ja, misschien was het wel een straf van de God der Rijnsburgers: per slot van rekening was hun held Floris V – een ‘Rijnsburgse Boy’ pur sang – in 1296 vermoord door Gerard van Velzen, een heuse ………….Noordwijker.