gerard

Gerard van Velzen was onder meer Heer van Noordwijk, maar die titel heeft-ie verders weinig eer aan gedaan en Noordwijkers behoeven in retrospectief ook niet trots op hem te wezen. Want Gerard was in 1296 de moordenaar van Floris V – “Der Keerlen God” (god van de kerels, van de gewone man). Gijsbrecht van Aemstel was één van zijn handlangers bij deze laffe daad.

Gerard werd voor straf gevierendeeld op het Gerecht in Leiden. Gijsbrecht werd verbannen naar de buitengewesten. Floris V zou in de abdij in Rijnsburg begraven zijn, maar daar wordt inmiddels door iedereen aan getwijfeld, behalve dan door de Rijnsburgers zelf (iets soortgelijks kent men ook van devote katholieke Noordwijk Binders: die geloven nog steeds dat Jeroen heilig is, terwijl de goede man al jaren geleden van de officiële Lijst der Heiligen is afgevoerd).