De Maandagsche en de Dinsdagsche Wetering komen elkaar tegen nabij de Noordwijkerhoek. De Dinsdagsche ging van daaruit richting Noordwijk Binnen (achter het huidige SJC-veld langs naar het Schie) en trok van daaruit langs de tegenwoordige Wilhelminastraat en Scheveningsestraat om uit te monden in de Woensdagsche Wetering.

Die kwam ergens vanaf de Boerenkant, volgde een stukje van de huidige Weteringkade en ging van daaruit – schuinsweg en overkluisd – vanaf de Lijnbaanweg richting Pickéstraat en verder naar het terrein van de eermalige gasfabriek.

Vandaar via het Sluispad en de Hogeweg weer richting Maandagsche Wetering die ondertussen doortsroomde vanaf de Noordwijkerhoek richting Rijnsburg (mijn grootvader sprak altijd van ‘de Kattekse Watering’).

Ik dacht dat we het daarmee wel hadden gehad, maar nu ontdek ik op een oude kaart van het Langeveld ook nog eens een ‘Donderdagsche Wetering’. Waar die vandaan kwam en waarheen die ging weet ik niet.

Het zou me nu niet meer verbazen of er waren ook nog een Vrijdagsche, een Zaterdagsche en een Zondagsche Wetering (of hadden die wetering een lang weekend vrij?).

Overigens zijn er wel eens ideeën geweest om het overkluisde gedeelte van de Woensdagsche Watering weer open te maken, waarmee in Noordwijk Binnen ongetwijfeld een aardig wandelgebied kan ontstaan. Aan de Pickéstraat staat nog steeds een oude brugleuning. Opnieuw uit de kast halen, die ideeën?