De bus links is van Bolhuis en staat ergens midden Jaren Dertig geparkeerd nabij het eindpunt van tram en bus aan het Picképlein in Noordwijk aan Zee. Hieronder een ander beeld van diezelfde bus:

De bus rechts is van onbekende oorsprong en van onbekend eigendom.

Links een reclamebord voor ‘kristal-ijs’ van de Wed. Th. Spronk uit Haarlem. Het ging daarbij niet om roomijs, maar om ijs, waarmee men groente en vlees tenminste een beetje vers kon houden, ‘ook bij de felste warmte’. Onderstaande advertentie getuigt daarvan. Die advertentie is van 1912 en de oude Th. Spronk moet vóór 1935 zijn overleden, want toen was – getuige eerdergenoemd reclamebord – de handel overgegaan naar de Weduwe Spronk.