kaart2

Oude kaart van Noordwijk Binnen: de Nieuwe Zeeweg heette nog Brelofterwech, het Dompad Dieffpad, de Oude Zeeweg Zeestraet, de Pickéstraat en Douzastraat Achterwech. De ‘Coore Mole’ stond nog op de tegenwoordige hoek van Wilhelminastraat en Molenstraat en verder werd het oude dorp omgeven door een stelsel van weteringen (de Woensdagsche en de Maandagsche en de Dinsdagsche Wetering). Een Donderdagsche , Vrijdagsche of Zaterdagsche Wetering bestond niet, laat staan een Zondagsche.