rrh1893

“Paard te Noordwijk” heet deze vingeroefening. Het is een schets die Richard Roland Holst maakte in 1893. Hij was toen wat vaker in Noordwijk: op de 20e juli van dat jaar verloofde hij zich met Jetje van der Schalk van het Lindenplein. Na haar huwelijk zou ze Henriette Roland Holst gaan heten en onder die naam zou ze zich ook een  vooraan-staande plaats verwerven, zowel in de sociale geschiedenis van Nederland, als in de letterkundige.

Van wie dat paard was en waar of dattie liep te grazen, weten we niet.