ss1.jpg

Begin Jaren tachtig presenteerde Herman – “Wie van de drie” – Emmink het radioprogramma Te Gast bij Herman Emmink”. Ik geloof niet dat ik er ooit naar geluisterd heb, maar er waren mensen die dat wél deden. Zo ook P. van Duin uit de Jac. Urlusstraat in Noordwijk Binnen. Schijnbaar ging het om het antwoord op een quizvraag (“Weet je nog wel?”) en dacht P. van Duin wel te kunnen scoren met het antwoord: ‘Naam van toiletjuffrouw: Emmy Mols de Leeuw.

Het is niet bekend of, en zo ja, wat P. van Duin gewonnen heeft. Misschien dat het antwoord op dié vraag nog eens boven water kan komen?