Noordwijk, 20 juli 93

De Heer en Mevrouw Roland Holst-Van der Schalk (in spe) hebben de eer Monsieur et Madame Verwey-Van Vloten uit te noodigen, tot het gezamenlijk drinken van mokka op de chalet van Jhr. Van den Konijnenburg te Noordwijk a/Zee om 7.15 (wandeltoilet).

 Vanwege de ‘Viering’ van de (bijna) 60e sterfdag van Henriette Roland Holst (21 november 1952) haal ik hier weer eens een paar oude berichten naar boven uit dit blog in het kader van de serie “Uitzending Gemist”. Bij gelegenheid van haar verloving met Richard Roland Holst schreef het echtpaar-in-spe een kort briefje aan Albert Verwey en zijn vrouw Kitty, waarin de uitnodiging tot het drinken van mokka in de mottenballentent (‘châlet’) van ‘jhr’ Van Konijnenburg (de Van Konijnenburgen noemden zich soms ‘Van Raal Van Konijnenburg’ , blijkbaar in de alleen door henzelf gehanteerde veronderstelling dat er nog enig blauw bloed door d’adren vloeide). Ik verwijs naar dat eerdere blog. De foto van het echtpaar-in-spe dateert van dezelfde maand juli als dewelke waarin de betreffende mokka gedronken werd.