barker

Ik heb eerder wel eens geschreven over het heldhaftige optreden van dominee Abraham van Royen bij de stranding van de Engelse Oost-Indiëvaarder ‘General Barker’ ten noorden van Noordwijk op vrijdag 16 februari 1781. Ik verwijs graag naar dat blog. Hier alleen een ets van die stranding door de Zuidnederlandse kunstenaar Louis Bernard Coclers (1740 – 1817). Gezien diens leeftijd kan het zeer wel zijn geweest dat deze Louis met een schetsboek in de hand hoogstpersoonlijk getuige was van de stranding.

Misschien dat de heldhaftige Noordwijkse dominee ook ergens op het plaatje is vereeuwigd.