graf2

Onlangs besteedde ik aandacht aan het mooie initiatief van Ton Schild om het grafmonument van zijn voorvader Willem van Konijnenburg te restaureren, zo niet geheel te vernieuwen. Dit als eerbetoon aan de grote pioniersrol, die Willem van Konijnenburg speelde bij de ontwikkeling van de badplaats Noordwijk. Ik memoreerde bij die gelegenheid het feit dat de beide aanpalende graven, die van Derk Bolhuis en van Egbert de Groot – ook ‘Grote Noordwijkers’ – er maar een betje arremoeiig bij lagen en eigenlijk ook wel een opknapbeurt behoorden te krijgen.

Nu maakt Ton me attent op het graf van Otto Johannes Schreuders (1828-, vlakbij bovengenoemde graven op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg. Nota bene een rijksmonument, want:

Het uit 1886 daterende grafmonument van O.J. Schreurders is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van neogotische vormgeving en de redelijke mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Het grafmonument heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang met de overige onderdelen van het begraafplaatscomplex te Noordwijk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Otto Johannes Schreuders was de stichter en directeur van het zgn. Instituut Schreuders, een hooggekwalificeerde onderwijsinstelling in Noordwijk Binnen, zij het voor de ‘happy few’, want studeren bij Schreuders kostte een lieve cent (het was tevens een internaat). Het instituut was gevestigd aan de Voorstraat tegenover het Hof van Holland.

Voor een biografietje van Otto verwijs ik naar onderstaand lemma uit het Biografisch Portaal van Nederland.

graf3

En vooruit, nog maar een paar pasfoto’s van Otto erbij:

graf4

Het graf aan de Oude Zeeweg intussen, zou wel een opknapbeurt mogen krijgen, ook hier als eerbetoon aan een ‘Grote Noordwijker.’ Dat zou ook zo behoren te zijn, gelet op de status van rijksmonument, dunkt me. Maar dan stuit men op onderstaand plaatje, dat terzijde van het grafmonument is aangebracht:

Aan Otto Johannes Schreuders, geboren te Voorburg 8 augustus 1828, overleden te Zoeterwoude 22 januari 1886. Zijne dankbare en vele vrienden.

En dan staat eronder nog:

“Graf onder beheer van Genootschap Oud Noordwijk.”

Ik weet niet waarom het GON hier de aangewezen beheerder van het graf is en of het GON de boel wel een beetje onderhoudt. Niet heel enthousiast, zo te zien allemaal. Maar goed: ook dit graf is voor de geschiedenis van Noordwijk een belangrijk monument (met dank aan Ton).

graf