11212297-9F1F-48D6-8841-E56CD3772C3F

Ton Schild bracht met behulp van verschillende sponsors een mooi eerbetoon aan zijn voorvader Willem van Konijnenburg. Achterliggende overweging: Willem van Konijnenburg moet eigenlijk worden gezien als de grondlegger van Noordwijk als badplaats en moet de eer krijgen die hem toekomst. Die overwegingen kan ik wel delen.

Ondanks dat gegeven verkeerde het graf van Willem van Konijnenburg c.s. In erbarmelijke staat, reden voor Ton om met behulp van enige crowdfunding en tamtam een nieuw grafmonument te realiseren. Mooi en ontroerend en succesvol.

Ikzelf, maar ook anderen die bij  de onthulling van het grafmonument aanwezig waren, waren verrast te ontdekken dat het graf van Willem van Konijnenburg ter linkerzijde werd geflankeerd door het graf van Derk Bolhuis en ter rechterzijde door het graf van Egbert de Groot. Bolhuis was de man die Noordwijk ontsloot voor de buitenwereld met zijn paard en wagen en zijn latere autobusonderneming. Egbert de Groot was naast gemeentesecretaris ook nog eens projectontwikkelaar bij de Maatschappij Noordwijk, bestuurder in vele maatschappelijke organisaties en wat al niet meer.

Bolhuis en De Groot zijn ook – net als Willem van Konijnenburg – Grote Noordwijkers, wier graven eveneens nader onderhoud en verzorging vergen. Aan het verhaal van Willem van Konijnenburg is de gemeente Noordwijk niet van pas gekomen. Het zou mooi zijn als de gemeente wel een vinger zou uitsteken naar de nagedachtenis van Bolhuis en De Groot (het graf van de oude burgemeester Picke lag er trouwens ook niet zo mooi bij 😦

De Noordwijker schreef nog een mooi stukje over de plechtigheid aan de Oude Zeeweg:

WH