dam

Een omineuze slimme parkeerkaart van de Gebroeders Van Dam uit Noordwijk. De Gebroeders hadden blijkbaar de pacht bedongen van het parkeerterrein bij de grote Flora-tentoonstelling in Heemstede in 1935. Maar ze deden meer: met een soortement van sluikreclame avant-la-lettre poogden zij onder het wervende motto “Eerst de Bloemen, dan de Zee” de bezoekers van de Flora ertoe te verleiden aansluitend een bezoek aan Noordwijk te brengen. Met name het ‘unieke panorama’ vanaf de Koepelweg werd in alle nederigheid aanbevolen. Het Informatie-Bureau te Noordwijk aan Zee trad hierbij waarschijnlijk als heimelijke sponsor op. De parkeerkaart van de Gebroeders Van Dam functioneerde aan twee kanten.