dddddddddddddddddd

In Kernpunten nr. 61 van april 2004 schrijft Herman Schelvis over de schilder Jacob Gerritsz. van Velsen, die in 1603 in Noordwijk geboren werd. Hij vertrok al spoedig uit het dorp, maar kwam er in 1643 terug. Hij ging wonen in een pand aan de Voorstraat, waar later het prachtige herenhuis werd opgetrokken (nummer 69)., dat er nog altijd staat (en onlangs werd verkocht). In 1655 overleed hij te Amsterdam, vanwaar zijn stoffelijke resten per schip werden overgebracht naar Noordwijk, waar hij in de Grote Kerk zijn laatste rustplaats vond.

Schelvis maakt in zijn uitgebreide artikel (op internet nog geheel na te lezen) ook gewag van bovenstaand schilderij, voorstellende Van Velsen himself. Dat schilderij zou kort voor zijn dood zijn gemaakt door de schilder Willem Drost. Het bevindt zich tegenwoordig in de collectie van het Metropolitan Museum of Art in New York. Op de betreffende site is over het wedervaren van dit schilderij  eveneens het nodige aan informatie opgenomen.

ggggg

Herman Schelvis liet het hier niet bij zitten en ging ook nog op zoek naar de pendant van dit schilderij, te weten een beeltenis van Jacob’s vrouw Jannetje Claesdr van der Sprongh. Hij ontdekt dit schilderij – eveneens van de hand van Willem Drost. Dat schilderij bevindt zich dichterbij huis, in Museum Bredius in Den Haag. De echtelieden Jacob en Jannetje zijn in de loop der tijden ver uit elkaar gedreven. We brengen ze als eerbetoon aan hen (en aan Herman Schelvis) virtueel weer bij elkaar:

ggggg