doofpot

In de collectie van het Boymans-Van Beuningen in Rotterdam bevindt zich deze zgn. ‘doofpot’. De letterlijke betekenis van een doofpot – de naam zegt het al – om brandende elementen te doven. De Wikipedia omschrijft het allemaal als volgt: Een doofpot is oorspronkelijk een pot waar in woningen met kachelverwarming de nog niet uitgebrande brandstof in werd gestopt. Doordat de pot luchtdicht gesloten kan worden, stopt de verbranding al gauw, wegens gebrek aan zuurstof. De overgebleven resten brandstof kunnen opnieuw worden gebruikt. Hout kan in de doofpot verkolen tot houtskool. In een middeleeuwse stad met houten huizen was het systematisch gebruik van de doofpot erg belangrijk ter voorkoming van brand. Het laten branden van een kachel of haard zonder toezicht was erg gevaarlijk.

Het bijzondere aan deze doofpot is dattie gevonden is in Noordwijk. Daar zal het ding  ongetwijfeld zijn dovende werkzaamheden hebben verricht. Misschien ook wel in spreekwoordelijke zin: misschien was er wel iemand in Noordwijk die reden had om bepaalde zaken of geheimenissen in de doofpot te stoppen.

Alsnog benieuwd dus naar de precieze plek van opgraving, dan kunnen we dat wellicht verbinden met nader te benoemen personen of instellingen?