sonne 

De CDA-fractie in de gemeenteraad heeft terecht vragen gesteld over het verval van het oude Sonnevanck en de deplorabele toestand waarin het pand momenteel verkeert. Daarbij verwijst de vragensteller (ik denk in dit geval eigenlijk: vragenstelster)  naar een oud blog dat ik hier ooit heb opgetekend. Dat is wel weer mooi.

Mooi is ook wel het antwoord van de gemeente: het gebouw scoort niet als monument, maar de gemeente vindt wel dat bij her-, ver- of nieuwbouw de voorgevel intact zou moeten blijven. Dat is het hoogst haalbare en dat klopt ook wel als je alle andere over- en afwegingen van de gemeente erop naleest. Verders lees ik uit de beantwoording tot mijn verrassing dat het pand in beginsel nog wel voor restauratie in aanmerking zou kunnen komen, als de eigenaar daaraan wil meewerken. Ik had in een later blog het gebouw eigenlijk al helemaal afgeschreven.

Mooi initiatief, deze vragen van het CDA. Welwillende poging ook van de gemeente om tenminste de voorgevel te behouden, want – zoals de gemeente schrijft: Het is de oorspronkelijke façade van het pand die voor ‘het verhaal’ van belang is. Mooi die zin.