htdsstsrsts

De bok staat duidelijk te bokken, chagrijnig als hij is vanwege dattie niet verder dan het poortje kan. Dat ‘poortje’ fungeert als een soort verkeersbord. Tenminste vandaag de dag zouden we met één simpel verkeersbord kunnen volstaan en hoefde er niet een hele timmerfabriek aan te pas te komen om de bokkenwagen de doorgang te ontzeggen.

Het pand op de foto bestaat nog steeds, zij het danig gemodificeerd. Het is er ook niet mooier op geworden. De houten stellage is weg. De kinderen ook. En de bok ook.

ghghghgh