oeerd3

Mr A. N. M. Allard  promoveerde in juli 1919 in Leiden tot doctor in de rechten. En zoals te doen gebruikelijk moest dat worden gevierd met een groots opgezet diner, met allerhande boekwerkjes eromheen, met studentikoze grappen daarin en met de handtekeningen van alle genodigden. Veel Leidse promovendi hielden zo’n diner in Noordwijk: aanvankelijk aan het einde van de 19e ee uw nog in het Hof van Holland in Noordwijk Binnen, later in het Huis ter Duin, of – zoals in het geval van Allard – in het Palace Hotel.

peerd5

Allard werd nadien procureur te Rotterdam. Ik ben niet erg thuis in de rechten, dus moest even opzoeken wat een procureur precies deed tussen ’s morgens 9:00 en ’s avond 18:00 uur. De Wikipedia biedt zoals gewoonlijk hulp:

Een procureur was in Nederland een jurist, die namens een partij in een gerechtelijke procedure optrad. Dit procuraat, dat in een groot aantal procedures verplicht was, is per 1 september 2008 afgeschaft. In de gevallen waarin de wet procederen door middel van een procureur verplicht stelde, moet voortaan geprocedeerd worden met een advocaat als procesvertegenwoordiger.

Voilà. Bij nader onderzoek ontdekken we dat Allard van voren “Aloijsius Norbertus Maria” heette en dattie in op 4 augustus 1932 op 38-jarige leeftijd in het huwelijk trad met Adriana Brongers.  En ook dattie tussen 1942 en 1944 als gegijzelde in het kamp Sint Michielsgestel verbleef , temidden van allerhande bekende Nederlanders als Willem Drees en Simon Vestdijk. Hij overleefde de oorlog en riep in 1969 via de krant nog even zijn promotie van 50 jaar eerder in herinnering. Een vleugje ijdelheid kon hem wellicht niet worden ontzegd.

peerd2