sd2

De plaatjes lijken regelrecht uit en mooi ouderwets foto-album te komen. Dat ‘ouderwetse’ geldt overigens net zo goed voor de foto’s. Onbekende herkomst, geen duiding van personen. Alleen dit.