Van 1901 tot 1903 vond een grootscheepse restauratie plaats van de oude hervormde Kerk in Noordwijk Binnen. Onder leiding van niemand minder dan architect Henk Jesse, die zoveel andere architectonische sporen in Noordwijk heeft nagelaten.

Ron komt nu met deze prachtige tekeningen van die oude kerk van rond 1900. Zo te zien studies van verschillende onderdelen van de kerk, mogelijk ook als opmaat naar die restauratie. Bijzonder dat deze tekeningen van de hervormde kerk zijn opgediept uit de archieven van het Katholiek Documentatie centrum in Nijmegen!  (met dank aan Ron).