‘De Kerndotter’ verscheen anderhalfjaar geleden bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Noordwijk als bloemenbadplaats. Dat ‘bloemen’ hebben we er indertijd aan toegevoegd, omdat de ontwikkeling van de bloembollencultuur in Noordwijk =redelijk gelijke tred hield met de ontwikkeling van de badcultuur.

Hierboven kun je die Kerndotter – een samengaan van Blauwdotter en Kernpunten – nog een doorbladeren.