ddd

Op 12 augustus 1892 – vandaag precies 125 jaar geleden – ondertekende Paus Leo XIII een decreet waarin werd bepaald dat de parochiekerk van Sint Jeroen te Noordwijk tot officiële bedevaartkerk werd  aangewezen. Die aanwijzing ging gepaard met de overbrenging van  enkele stoffelijke resten van Sint Jeroen van Haarlem naar Noordwijk, alwaar die resten in een druk bewerkte relikwiekast werden opgeborgen op het speciaal aan Jeroen gewijde zijaltaar. Tot op de dag van vandaag zijn die resten daar nog steeds aanwezig.

Of het werkelijk stukken gebeente van de heilige  betreft is nog maar de vraag, evenals de vraag – ik heb het hier wel vaker gememoreerd – of Jeroen nog steeds op de Lijst der Heiligen figureert. Maar dat doet er niet toe. In de religie gaat het niet om het geloof in de werkelijkheid maar om de werkelijkheid van het geloof. Noordwijkse katholieken geloofden en geloven in Jeroen, dus in 1892 was het allemaal wel een feestje waard.

Het katholieke dagblad De Tijd deed nauwkeurig verslag van die feestelijkheden en 125 jaar na dato is het zinnig genoeg om dat verslag nog eens uit de archieven op te diepen. Waarvan acte.