pal1

De latten op het dak van Palace moesten er  voor zorgen dat de zeewinden er niet met de dakpannen van door gingen. Dat was een redelijk probaat middel, want ik heb eigenlijk nooit gehoord of gezien dat er ook maar één dakpan naar beneden is gekomen.