eeden

Een tijdje geleden al weer schreef ik een stukkie over een bord dat vroeger op de toren van de grote Jeroen hing met het welluidende opschrift “Daar is Uur noch Tijd”.  Al in 1911 maakte warme bakker, annex J. Kloos zich te sappel over het feit dat het bord in verregaande staat van ontbinding was. In 1911 deed hij een dringende oproep aan het gemeentebestuur om het bord een beetje op te lappen. De gemeente zou dat ook hebben toegezegd.

Mogelijk dat medewerkers met veel voortvarendheid hety bord van de toren hebben gehaald om het daadwerkelijk weer wat meer kleur te geven en de letters weer aan te scherpen. Maar feit is dat het bord nooit meer terug gehangen is en ook na de verschillende restauratie-fasen waarin de toren zo ongeveer voortdurend verkeert is blijven schitteren door afwezigheid.

Kan het bord (of een nieuw bord) niet alsnog teruggehangen worden? Het zag er ongeveer zo uit:

TIJD

Ik veronderstel – maar ik ben geen Bijbelkenner – dat het gaat om een tekst uit Psalmen. Maar de tekst is niet helemaal volledig (de ruimte op de toren was beperkt). In “De Kleine Johannes” komt Frederik van Eeden met een ruimere kwoot:

TIJD