cccccccccccccccccccccccc

In de muur van de voormalige Willibrord ULO (later MULO en MAVO) was een mozaïek ingemetseld van een onbekende kunstenaar.  Op de schitterende Wikipedia-lijst van alle Noordwijkse kunstwerken wordt weliswaar de naam van de architect van de school, Aad Paardekooper vermeld, maar naar alle waarschijnlijkheid was hij niet de maker van het mozaïek. Wellicht dat het kunstwerk moet worden toegeschreven aan de Bernard Meddens. Meddens had ook de muurschildringen en de glas-in-lood-ramen van de school gemaakt, getuige onderstaand bericht in de Leidsche Courant. Denkelijk had hij het muur reliëf simpelweg met deze activiteiten ‘meegenomen.’

Over Bernard Meddens kan ik verder overigens weinig vinden. Het feit echter dat hij blijkbaar veel met religieuze voorstellingen werkte en ook muurschildering heeft gemaakt in de nieuwe Bavo in Haarlem moet voor het rooms-katholieke schoolbestuur voldoende zijn geweest om hem ook voor de ‘ornamentiek’ van deze school in te huren.

Het artikel in de Leidsche Courant dat geschreven werd bij gelegenheid van de opening van de school, eind oktober 1955, was nogal ronkend en hier daar zelfs pathetisch van aard (“De school is een voorbeeld van architectonische schoonheid en waarheid!”). Maar de schrijver was in ieder geval onder de indruk van het geheel en volgens mij niet onterecht.

Maar goed, ook dit gebouw is niet al te lang geleden alweer naar de Filistijnen geholpen. De hamvraag bij al deze afbraak is steeds de weerkerende: waar zijn die prachtige ornamenten gebleven, waar de Leidsche Courant zo enthousiast gewag van maakte: de schildringen, de glas-in-lood-ramen en vooral dat alleraardigste muurmozaïek?

ronkend