hogewoning

Een “wholesale catalogue” van Hogewoning & Sons uit Noordwijk-Holland. Men had blijkbaar – ook chic – een kantoor op Broadway in New York. In 1922. De catalogus valt hier integraal te raadplegen.

Ik kan niet zo gauw iets vinden over de verdere bedrijvigheden van de Hogewoningen in Noordwijk. Ik weet dus wel waar of dat de firma een verblijf in New York had, maar in Noordwijk….?