berckel

Burgemeester G.F.W. van Berckel krijgt bij zijn dood in 1966 een In Memoriam van oud-gemeentesecretaris Ike. Het verhaal spreekt voor zichzelf, zij het dat er hier en daar kwasi-deftig en soms ook verkeerd woordgebruik aan te pas komt.

Zo stelt Ike dat Van Berckel in 1948 “de gemeente Noordwijk verwisselde voor Voorhout”, terwijl het net andersom was. En het woord “beïnfluenceren” voor ‘beïnvloeden’ lijkt me iets te veel teruggrijpen op een archaïsch verleden.

Dat “hij zich slechts ten dele burgervader mocht noemen, omdat zijn geestelijke structuur zich daartoe niet leende” lijkt me een constatering waar vele ‘gewone Noordwijkers’ zich vrij gemakkelijk in konden herkennen.

Maar goed, Van Berckel had in zijn 18-jarig bewind zeker ook verdiensten voor de verdere ontwikkeling van de bloemenbadplaats, de (sociale) woningbouw en het aantrekken van ESTEC/ESA. De uitbreiding van de golfbanen krijgt bij Ike echter net weer iets te veel accent.

Ik herinner me Van Berckel eigenlijk vooral als de man die regelmatig van Noordwijk aan Zee langs kwam rijden op weg naar het gemeentehuis. Op de fiets, omdat hem dan weer eens de autorijbevoegdheid was ontzegd vanwege een paar promille alcohol te veel in zijn bloed. En juist dat maakte hem in mijn ogen weer heel gewoon en eigenlijk ook wel weer heel aardig 🙂 .