ever1

Ze schreef op 28 juni 1899 aan haar moeder, de oude mevrouw Kervel in Noordwijk, dat ze de vrijdag daaropvolgend met de laatste trein zou arriveren op Station Piet Gijzerbrug in Noordwijkerhout. En de vraag was of ze een rijtuig kon sturen om haar op te halen. Ze schreef ook dat een retour één maand geldig was en niet maar vier weken. En dat ze ’s middags (?) de familie Everard zou bezoeken, alsook de familie Willemse en dat ze zou dineren bij …. (?). Dan komt de vraag of Anna haar van Piet Gijs wil ophalen.  Ze laat ook nog de hartelijke groeten doen aan “Ton en Lau”.

En dan liggen alle puzzelstukken op tafel.

  • De oude mevrouw Kervel-Renz  – weduwe inmiddels – woonde denkelijk in bij haar zoon dr. Anton Marie Joseph Louis Kervel (1866-1950) en haar schoondochter Laurina Frederika Theresia Everard (1872-1950), oftewel de hierboven al genoemde ‘Ton en Lau.’
  • Ton Kervel was niet uit Noordwijk afkomstig, maar hield er wel praktijk als arts en tandarts. Hij was ook een graag gezien publiek figuur, die in tal van besturen en commissies zat, niet in de laatste plaats ook in de Noordwijkse gemeenteraad.
  • Ton Kervel had twee zusjes en één broer. Die broer overleed al in 1865, zijn zusje Catherina in 1868. Dat maakt dat alleen zus Maria Kervel (1880-1909) in aanmerking komt als de schrijfster van de bovenstaande kaart. Ze werd niet oud, want stierf al op 29-jarige leeftijd.
  • Ton en Lau kregen 6 kinderen, allemaal in Noordwijk geboren. En om het ingewikkeld te maken trouwde één zoon, Wijbo,  in Londen met ook al een meisje Everard (Ludovica Theodora Maria). Deze Ludovica was een dochter van de broer van Lau, Frans. Dus Wijbo trouwde met zijn volle nicht, zoveel is zeker.
  • Anna blijft in dit verhaal verders ongenoemd: zij was waarschijnlijk de dienstmeid bij de Kervels.

Ik schreef al eens eerder een blogje over Ton en Lau.