jet

Het beeld van Henriëtte Roland Holst aan het Lindenplein in Noordwijk Binnen. Nabij “de Lindenhof” waar ze haar jeugd doorbracht. Lindenplein en Lindenhof zijn bewaard gebleven in de volgende, van heimwee naar Noordwijk doordrenkte  strofen:

Ruik ik de reuk der bloesemende linden,

ruik de reuken waar ik eens van zong

toen zang en geur aanwiekte op alle winden,

dan glijdt een vroeger zoet over de tong…