juve2

Rechts het clubgebouw van de Noordwijksche Sportvereeniging met daarnaast op de achtergrond Pension Ozon. Fier wapperende vlaggen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Gemeente Noordwijk. Wij schrijven ergens rond het Jaar des Heren 1905.

Helemaal links bovenop het duin: het monumentje ter nagedachtenis aan Louis Dobbelmann, eigenaar van de Villa Stirum aan de Prins Hendrikweg en van het aanpalende duingebied dat later zijne naam kreeg. Zie ook het laatste nummer van De Blauwdotter, waarin nadere tekst en uitleg over het monumentje is opgenomen.