angenent

Het winkeltje van J. Aengenent op de hoek van Wilhelminastraat en Sint Jeroensweg. Lees over de latere, huiveringwekkende functies van J. Aengenent als gemeente-ontvanger en administrateur van de plaatselijke gasfabriek. In het binnenkort te verschijnen lentenummer van de Blauwdotter!