chtrist

Het blijft een voortreffelijk mooi huis in de beste Jessiaanse stijl. Villa Marezate aan de Astridboulevard staat (nog steeds)  te koop, ook op internationale sites, voor de somma van € 11 miljoen. Kosten Koper.