opoe2

Links het echtpaar Willem Rietmeijer en Koosje Steenvoorden en rechts het echtpaar Piet Slats en Cato Steenvoorden (mijn grootouders). De dames Steenvoorden waren zusjes van elkaar.  Tussen hen beiden in waarschijnlijk der beider meiden moeder, Johanna Steenvoorden-Vink. Waarom hunnie vader – Frans Steenvoorden – niet op de foto sting, is mij niet bekend. Uitgaande van het gegeven dat Willem en Koosje trouwden in 1925 en de foto op zijn vroegst in dat jaar genomen is, zou het zeer wel kunnen zijn dat het meisje op de foto mijn moeder was, maar dat valt niet meer na te vragen helaas. De hond was waarschijnlijk van Ome Willem en Tante Koos (die hadden zelfs in mijn tijd nog zo’n hond, zij het niet meer dezelfde).

De plek waar de foto genomen is valt nog wel te determineren: het pand aan het begin van de Douzastraat, krek tegen de Pickéstraat aan. Op onderstaande foto valt te zien dat het pand waarvoor de foto genomen is, de tand destijds zeer wel heeft doorstaan. Voor de afgebeelde familieleden geldt dat helaas niet meer.

opoe1