1918

Zomaar een tafereeltje aan de Voorstraat, iets voorbij het raadhuis richting Schie. Verder niks meer aan dit beeld toe te voegen.